Home / Aktualności / Zapowiadamy zmiany od pierwszego lutego 2020r.

Zapowiadamy zmiany od pierwszego lutego 2020r.

W nowy rok wchodzimy z nowymi planami, projektami i sportowymi emocjami. Nasz klub ciągle dynamicznie się rozwija. Rok 2019 stał pod znakiem inwestycji sportowych, dużej reorganizacji sportowej poszczególnych zespołów. Jedno i drugie spowodowało znaczące podniesienie jakości oraz organizacji szkolenia sportowego naszych zawodników. Oddana do dyspozycji we wrześniu 2019 r. SMS Arena stwarza komfortowe warunki treningu dla znacznej grupy naszych podopiecznych. Najmłodsi zawodnicy Akademii w profesjonalnych warunkach mogą stawiać pierwsze kroki piłkarskie i od razu na wysokim poziomie rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Rok temu nasze grupy przedszkolne które stanowią ponad 1/3 naszych członków trenowały małych i ciasnych salach gimnastycznych w różnych miejscach naszego miasta a w okresie wiosennym na boiskach przyszkolnych poliuretanowych – bez szatni, toalet i miejsca dla rodziców. Dziś wszystkie zajęcia najmłodszych odbywają się w jednym całorocznym obiekcie SMS Arenie. Bez deszczu, zimnego wiatru czy śniegu. Warunki do treningu są niemal identyczne przez cały rok a co najważniejsze zajęcia mają swój jeden stały przez cały rok grafik i harmonogram. Wcześniej minimum 3 razy w roku grafik był zmieniany ze względu na dostępność boisk zewnętrznych czy sal gimnastycznych. To wielki krok do przodu dla nas wszystkich. To lepsze warunki pracy również dla naszych trenerów, którzy nie muszą na zajęcia już wozić sprzętu lecz mogą korzystać z wyposażonego magazynu na SMS Arenie.

Drugą ważną zmianą organizacyjną jest podzielenie struktury organizacyjnej szkolenia na trzy ścieżki w zależności od umiejętności i postępów zawodników na Akademię PRO, Akademię Grassroots oraz Akademię Kids. Główne zmiany to zmniejszenie liczebności zawodników przypadających na jednego trenera z odpowiednimi kwalifikacjami oraz dostosowanie naszego autorskiego programu szkolenia do poszczególnych grup treningowych, doposażony został magazyn sprzętu.

Trzecim ważnym osiągnięciem sportowo organizacyjnym jest uzyskanie ZŁOTEJ GWIAZDKI w certyfikacji szkółek piłkarskich prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej. To szereg wprowadzonych zmian i inwestycji w odpowiednie zasoby organizacyjne, osobowe, sprzętowe oraz obiektowe. Cieszymy się, że jesteśmy w gronie nielicznych klubów posiadających złotą  gwiazdkę w certyfikacji.

Niestety były dla naszej akademii i trudne chwile w 2019 r. W grudniu zostały rozdzielone środki dotacyjne na sportowe szkolenie i współzawodnictwo sportowe w naszym mieście. Niestety na rok 2020 otrzymaliśmy dotację pomniejszoną o 70.000 zł w stosunku do roku 2019 r. Dla nas ta decyzja jest o tyle nie zrozumiała, że jak pisaliśmy wyżej klub nasz doskonałe się przy pomocy miasta rozwija, inwestuje, organizuje liczne imprezy sportowe, turnieje, ligi na skalę ogólnopolską a nawet międzynarodową. Klub otrzymał certyfikat najwyższej  jakości szkolenia czyli złotą gwiazdkę PZPN oraz wybudował całoroczny kompleks treningowy. Myśleliśmy, że doskonałą pracą będziemy mogli i się obronić i pokazać, że godnie reprezentujemy nasz klub, miasto w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym w regionie. Akademia na wszystkich możliwych frontach w regionie jest stawiana za wzorcowy przykład organizacji, szkolenia, rozwoju i stawiana jest za wzór również w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Jednocześnie serdecznie dziękujemy za wieloletnie wsparcie naszemu miastu bo bez niego na pewno tak szybko nie moglibyśmy się rozwijać. Mniejsze środki to dalej dobre wsparcie na 2020 rok lecz w związku z obniżeniem dotacji musimy przeorganizować sporo naszych planów, zobowiązań, zadań, kosztów i przychodów aby w zmieniającym się ciągle otoczeniu nasi pracownicy, kontrahenci i firmy współpracujące z nami na czas i bez zaległości otrzymały swoje wynagrodzenia za wykonaną pracę czy usługę.

W obecnym czasie znacząco wzrosły koszty pracy i ceny usług świadczonych na rzecz naszych zawodników. Wprowadzony ustawowo wzrost pensji minimalnej, minimalnej stawki godzinowej na umowach zlecenia, podniesienie kosztów transportu, obsługi sędziowskiej, prądu, wody, wywozu śmieci, czynszów lokali, które wynajmujemy spowodowanej wysoką inflacją oraz indeksowaniem zawartych wcześniej umów o wzrost inflacji, znacząco obniżona dotacja miejska. To wszystko powoduje, że jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję o podniesieniu składki członkowskiej w naszym klubie. Od lat zajmujemy się wieloma działaniami w tym prowadzeniem różnych form działalności gospodarczej z której wypracowane dochody zasilają naszą klubową kasę tak aby uprawianie piłki nożnej nie było uzależnione od zasobności i majętności rodziców naszych zawodników. Ciągle staramy się podnosić jakość nie obciążając zmianami rodziców, szukając innych źródeł na sfinansowanie naszej działalności. Udaje się co roku uzbierać w ten sposób między 250-280 tys. zł. Niestety nie jesteśmy w stanie na tą chwile wypracować jeszcze większych zysków gdyż już w obecnym czasie pracujemy ponad zakładane nasze możliwości.

Tym samym aby utrzymać obecny standard naszych działań od dnia 1 lutego 2020 roku uchwałą Walnego Zebrania oraz uchwałą Zarządu klubu wprowadzamy następujące wysokości stawki miesięcznej składki członkowskiej:

Podstawowa składka członkowska – 150 zł,
Składka dla rodzeństwa – 120 zł,
Trzecie i następne dziecko z rodziny – bezpłatnie,
Akademia Treningu Indywidualnego – dla zawodników Akademii 220 zł dla pozostałych 270 zł.

Wszystkie składki prosimy zgodnie ze złożoną deklaracją członkowską o wpłaty z góry za każdy miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie przedstawiamy roczną symulację utrzymania jednego zawodnika w Akademii na podstawie poniesionych wydatków działalności podstawowej klubu nie wliczając kosztów inwestycyjnych.

Koszt miesięczny utrzymania 1 zawodnika to 251 zł z czego 150 zł (od 1 lutego) składka członkowska, 61 zł dotacja z miasta, 40 zł dopłata klubu do każdego zawodnika z wypracowanych środków od sponsorów, darczyńców, 1%, działalności gospodarczej.

Szacowany budżet roczny Akademii – szkolenie sportowe – 1.600.000 zł
Przyznana dotacja miejska 405.000 zł
Składki członkowskie 900.000 zł
Środki wypracowane i pozyskane przez Akademię dla obniżenia składki 295.000 zł

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa zrozumieniem.