Home / Składki członkowskie

Składki członkowskie

Co to jest składka członkowska?

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI APN GKS TYCHY I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu APN GKS Tychy stosownymi uchwałami.

Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

Wysokość składki i ważne informacje

Każdego nowego członka klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 115,00 zł, w ramach której przysługuje do odebrania w biurze Akademii jeden komplet treningowy na własność (koszulka, spodenki i getry).

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej (obowiązująca od 1 lutego 2020):

  1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Akademii – 150 zł/os.
  2. Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Akademii – 120 zł/os.
  3. Składka członkowska przy 3 dzieci (rodzeństwo) w Akademii – pierwsza dwójka 120 zł/os. + 3 dziecko zwolnione z opłat!

Ważne informacje:

  1. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
  2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym biuro Akademii i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy) lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (również należy udokumentować).

Wpłata składki członkowskiej

Składkę należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto Akademii

ING Bank Śląski 37 1050 1399 1000 0023 5549 8821
z dopiskiem: Imię i Nazwisko, rok urodzenia zawodnika, za jaki miesiąc
np.: „Jan Kowalski, rocznik 2007, składka członkowska za miesiąc sierpień”

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.