Home / Rezygnacja z członkostwa

Rezygnacja z członkostwa

W celu rezygnacji z członkostwa w klubie należy pobrać i wypełnić poniższy dokument, a następnie dostarczyć pismo do biura Akademii osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty. W dniu złożenia dokumentu rezygnacji z członkostwa zawodnik przestaje być członkiem klubu. Płatność ostatniej składki członkowskiej obowiązuje za miesiąc w którym została złożona rezygnacja.

Należy pamiętać, iż złożenie druku rezygnacji z członkostwa nie skutkuje umorzeniem zaległości w składkach członkowskich (o ile takie istnieją), a zwolnienie zawodnika z klubu odbywa się po uprzednim pełnym rozliczeniu się opiekuna dziecka z zaległości finansowych względem klubu.

Rezygnacja 2019