Home / 2005 czarna / Ubezpieczenie na nowy rok szkolny i sezon 2018/2019

Ubezpieczenie na nowy rok szkolny i sezon 2018/2019

Od niemal 4 lat wybieramy na rynku ubezpieczeń optymalne rozwiązania dla naszych zawodników aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia na treningu, meczu czy turnieju zawodnik nasz otrzymał możliwe najlepsze wsparcie w tym ubezpieczenie.

Po raz kolejny Zawodnikom Akademii dedykujemy na kolejny rok ubezpieczenie AXA Bezpieczny.pl.
Nasi zawodnicy oraz ich rodzeństwo mogą skorzystać z zakupu on-line. Zakup on-line obniża składkę roczną o 10%. Aby uzyskać ten rabat należy kliknąć w podany poniżej link:
https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/20042  lub wpisać ręcznie Kod Opiekuna 20042.

ATUTY OFERTY:

1. Optymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń oraz limity na pokrycie m.in. kosztów leczenia i rehabilitację oraz inne limity kwotowe, w stosunku do wysokości składki rocznej.

2. Indywidualny wybór przez Rodziców jednego z 6-ciu wariantów ubezpieczenia.UWAGA: zakres ochrony we wszystkich sześciu wariantach jest taki sam. Różnice w składce rocznej wynikają ze zróżnicowania wielkości kwot.W AXA nie ma podlimitów (jak w wielu innych TU) na jedno zdarzenie. Podane w ochronie kwoty są wielkościami do pełnego i celowego wykorzystania.

3. W podstawowym zakresie ochrony pozaszkolny SPORT wyczynowy /bez dopłat/. (piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka, sporty obronne, w tym karate, dżudo, bjj, pływanie, lekkoatletyka, jazda konna, gimnastyka, tańce, itp.).

4. Wypłata ryczałtu za pobyt w szpitalu po NW nawet za 1-dniowy pobyt (wystarczy „przejście daty”, maks. do 180 dni w roku), zaś w przypadku leczenia choroby* po minimalnym pobycie 5 dni.*W pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby, działa od 2-go miesiąca trwania polisy.

5. W przypadku szkodzenia lub utraty zębów stałych po wypadku, Ubezpieczyciel wypłaca zarówno określony procent z Tabeli Uszczerbków, jak również zwraca 100% kosztów odbudowy / naprawy w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia.

6. W przypadku zwichnięć i skręceń stawów: do uznania uszczerbku brak obowiązku usztywniania stawu np. skokowego czy kolanowego. Brak tym samym wymogu czasowego dot. usztywnienia, np. 7 czy 14 dni.

7. Możliwość złożenia roszczenia odszkodowawczego nawet następnego dnia po zdarzeniu, bez konieczności czekania do zakończenia leczenia.

8. Przydzielenie Placówce indywidualnego Opiekuna w osobie Pana Marka Kostarz. Kontakt: tel. 501 032 622, e-mail: mkostarz@bezpieczny.pl

Poniżej link do:

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Tabeli Uszczerbków https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia                    https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Z uwagi na fakt, iż proponowane ubezpieczenie jest ubezpieczeniem szkolnym z rozszerzeniem o pozaszkolny sport wyczynowy, wykupienie go w Akademii powoduje brak konieczności przystępowania do ubezpieczenia w szkole.

Niezdecydowanym proponujemy porównanie oferty w szkole z w/w ofertą .

Jednocześnie przypominamy, że Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy ubezpiecza wszystkich swoich zawodników od NNW na czas treningów i meczów wraz z dojazdem w pakiecie ubezpieczenia podstawowego. Rozpoczynając nowy rok szkolny i wybierając ubezpieczenie szkolne proponujemy ubezpieczyć zawodników za jednym razem w ten sposób aby opieka ubezpieczenia odbywała się i w szkole i uprawiając sport w klubie, szkole i na podwórku. Standardowe ubezpieczenia szkolne przeważnie nie gwarantują 24h opieki na uprawianie sportu, dlatego wybraliśmy ofertę, która spełniać będzie oczekiwania młodych sportowców i ich rodziców.