Home / Struktura

Struktura

Do realizacji swoich zadań statutowych oraz prowadzenia działalności klub wyodrębnił zakresy powołując do tych działań spółki w organizacji:
1. Do organizacji obozów, półkoloni i wypoczynku dzieci i młodzieży:
– SPORT CAMP I Spółka z o.o.
– SPORT CAMP II Spółka z o.o.
– SPORT CAMP III Spółka z o.o.
2. Do prowadzenia innych towarzyszących imprez sportowych:
– HOME SPORT Spółka z o.o.
3. Do organizacji i prowadzenia transportu zawodników i uczniów:
– ŚLĄSKI BUS Spółka z o.o.
4. Do zatrudnienia pracowników obsługujących zadania klubu:
– HR Spółka z o.o.

Wszystkie spółki powołane są przez stowarzyszenie APN GKS Tychy, które jest ich 100% właścicielem a całkowity dochód z działalności przekazywany jest na cele statutowe klubu.