Home / Struktura

Struktura

Do realizacji swoich zadań statutowych oraz prowadzenia bieżącej działalności, klub wyodrębnił zakresy powołując do tych działań następujące spółki w organizacji:

1. Do organizacji obozów, półkolonii i wypoczynku dzieci i młodzieży:
– SPORT CAMP I Spółka z o.o.
– SPORT CAMP II Spółka z o.o.
– SPORT CAMP III Spółka z o.o.

2. Do prowadzenia innych towarzyszących imprez sportowych:
– HOME SPORT Spółka z o.o.

3. Do organizacji i prowadzenia transportu zawodników i uczniów:
– ŚLĄSKI BUS Spółka z o.o.

4. Do zatrudnienia pracowników obsługujących zadania klubu:
– HR Spółka z o.o.

Wszystkie spółki powołane są przez stowarzyszenie APN GKS Tychy, która jest ich 100 % właścicielem, a całkowity dochód z działalności spółek przekazywany jest na cele statutowe klubu.


Przejdź do paska narzędzi