Home / Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Ubezpieczenie, odszkodowanie krok po kroku?

Jesteś zawodnikiem Akademii i doznałeś urazu? Masz możliwość skorzystania z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którym jesteś objęty 24h/dobę.

Krok po kroku:
 1. Pobierz załączony >>formularz szkody<< i wydrukuj go.
 2. Wypełnij wszystkie potrzebne pola
 3. Załącz do formularza dokumenty wskazane w polu „Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia szkody”
 4. Dostarcz do klubu wypełniony formularz celem zdobycia podpisu i pieczęci w polu „Potwierdzam, iż w dniu zdarzenia Poszkodowany był objęty ochrona ubezpieczeniową”
 5. Wyślij (najlepiej listem poleconym) wypełniony oraz podpisany w klubie formularz wraz z załącznikami na adres:
  SIGNAL IDUNA TU S.A.
  ul. Przyokopowa 31
  01-208 Warszawa

Infolinia SIGNAL IDUNA

0 801 120 120
+ 48 22 50 56 506

Zakres i warianty ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł

 • Śmierc w wyniku NW – 5 000,00 zł
 • Koszty naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych – 500,00 zł
 • Koszty operacji kosmetycznych – 500,00 zł
 • Koszty leczenia – 1 000,00 zł
 • Rehabilitacja – 500,00 zł

 

>>Ogólne Warunki Ubezpieczenia<<

Czy Akademia może wystawic fakturę??

Od listopada 2014 roku nasz klub uzyskał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, która prowadzona jest w ramach stowarzyszenia. W związku z tym istnieje możliwość wystawienia faktury lub wystawienia faktury na podstawie paragonu do 15-go dnia kolejnego miesiąca od daty otrzymania paragonu.
W tym celu należy skontaktować się z biurem Akademii  >>KONTAKT<<
Jednocześnie informujemy, że faktury nie są wystawiane za składki członkowskie i opłaty wpisowe.

Co dziecko ma przynieść (jak ma być ubrane) na trening??

Strój sportowy – klubowy (tzn. spodenki, koszulka, buty sportowe – mogą być adidasy, trampki, bądź korki), jeżeli na dworze jest chłodno (zimno) to np. dresy/ortalion. Dodatkowo można zabrać napój (dozwolona tylko woda). Każdy zawodnik po przyjęciu do klubu powinien zaopatrzyć się w biurze Akademii w zestaw koszulek treningowych (T-shirt) i uczestniczyć w zajęciach w tej koszule zgodnie z kolorystyką podaną przez trenera.

Co to jest składka członkowska??

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu APN GKS Tychy.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI APN GKS TYCHY I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację. Składka członkowska przestaje być naliczana TYLKO I WYŁĄCZNIE od dnia złożenia druku rezygnacji z członkostwa w biurze Akademii! Jeżeli rodzic/opiekun dziecka nie zgłosi rezygnacji zawodnika z członkostwa to składki nadal są naliczane! Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Nie płacenie składek członkowskich bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, grozi zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności.

Jaka jest wysokość składki??

Każdy nowy członek Klubu powinien opłacić jednorazową kwotę wpisowego 115,00 zł, w ramach której Akademia wydaje na własność jeden komplet treningowy (koszulkę, spodenki oraz getry). Co miesiąc każdy członek Klubu uiszcza na rachunek bankowy Klubu składkę członkowską w wysokości 125,00 zł. Opłata uiszczana powinna być z góry do 10-go każdego miesiąca. Miesięczna składka członkowska obowiązuje przez 12 miesięcy w roku (również w okresie wakacyjnym).

Co to jest Karta Zawodnika??

Karta Zawodnika to legitymacja klubowa, która jest wydawana wszystkim zawodnikom Akademii. Zadaniem kart jest zwiększenie świadomości i przynależności zawodników do Klubu. Posiadacz takiej karty może skorzystać z wielu przywilejów i rabatów wśród sponsorów oraz partnerów wspierających działania Klubu. Pełna lista partnerów, a także poszczególnych zniżek znajduje się >>TUTAJ<<

Zgubiłem Kartę Zawodnika, co dalej??

W przypadku utraty Karty Zawodnika istnieje możliwość wyrobienia duplikatu karty, której odpłatność wynosi 5,00 zł. Karty wyrabiane są w biurze Akademii.

Jak często odbywają się treningi i ile trwają??

Treningi odbywają się od dwóch do sześciu razy w tygodniu (w zależności do jakiej grupy zawodnik się zakwalifikuje i do jakiej kategorii wiekowej). Dodatkowo zawodnik bierze udział w meczach mistrzowskich/rozgrywkach i turniejach.  Zajęcia dla przedszkolaków trwają 45-60 minut, a dla starszych grup w przedziale 75 – 90 minut w zależności od wieku zawodnika.

Co zrobić, kiedy pada deszcz??

Najlepiej skontaktować się z trenerem. Generalna zasada jest taka, że trenerzy zawsze są na obiektach w godzinach treningów (bez względu na warunki pogodowe) i starają się przeprowadzić zajęcia. Jeżeli jest zachmurzone niebo, bądź lekko pada należy zabezpieczyć dziecko w kurtkę przeciwdeszczową. Jeżeli pogoda jest niesprzyjająca trener może odwołać zajęcia i informuje o tym drogą sms-ową lub poprzez stronę internetową.

Czy zajęcia odbywają się w okresie zimowym??

Zajęcia prowadzone są przez 11 miesięcy w roku. W okresie od października do marca grupy Etapu 0 (przedszkolne) trenują w salach gimnastycznych w szkołach. Natomiast grupy od pierwszej klasy szkoły podstawowej zajęcia prowadzone mają nieprzerwanie na otwartym boisku. W ekstremalnych przypadkach część zajęć również przenoszona jest do hali.

Czy treningi, które zostały odwołane są odrabiane??

Trening to tylko jeden z wielu elementów szkolenia dzieci i młodzieży w Akademii. Treningi, które różnych względów (zależnych i niezależnych od Akademii) zostały odwołane NIE SĄ ODRABIANE, ze względu na bardzo napięty grafik organizacyjny i szkoleniowy oraz ograniczoną bazę treningową (szczególnie sale gimnastyczne w przypadku Etapu „0”).

Czy trenerzy posiadają kwalifikacje??

Każdy trener posiada uprawnienia oraz legitymuje się dyplomem trenera/instruktora piłki nożnej, posiada licencję UEFA A, B  lub C bądź trenera klasy  I lub II.

Czy rodzic może uczestniczyć w zajęciach ??

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez trenerów oraz wyznaczonych asystentów. Po rozpoczęciu treningu rodzic nie powinien ingerować w zajęcia, ani w żaden sposób komunikować się z dzieckiem. Może obserwować zajęcia prowadzone na otwartym boisku. Zajęcia na hali prowadzone są bez udziału rodziców. Rodzice oczekują na dziecko na korytarzu szkolnym lub w szatni. Klub organizuje również treningi otwarte z udziałem rodziców o czym wcześniej informują trenerzy. Wtedy rodzic wraz z dzieckiem bierze udział w zajęciach.

Co oznaczają kolory i literki przy zespołach?

Zespoły w poszczególnych rocznikach nazwane są kolorami zgodnie z barwami klubowymi. Drużyny zielone, czarne i czerwone podzielone są na zawodników o różnych umiejętnościach, stażu i zaangażowaniu. Trenerzy poszczególnych zespołów w ramach jednego rocznika co jakiś czas przesuwają zawodników między grupami, aby jak najlepiej dopasować dziecko do zaawansowania zespołu. Podnosi to poziom sportowy grupy, a jednocześnie zawodnik indywidualnie rozwija się zgodnie ze swoimi umiejętnościami.