Home / 2005 czarna / Badania lekarskie w Akademii – przypomnienie

Badania lekarskie w Akademii – przypomnienie

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi badań lekarskich przeprowadzanych w Akademii przekazujemy do wiadomości wszystkich członków Akademii, ich rodziców i opiekunów podstawę prawną, w oparciu której przeprowadzane są badania. Poniżej podstawy prawnej wyjaśniamy również kwestię finansowania badań lekarskich, a także zmiany jakie nastąpiły od bieżącego sezonu.

Podstawa prawna

Badania sportowe dzieci i młodzieży do 21. roku życia, uprawiających amatorsko wybraną dyscyplinę sportu i posiadających lub ubiegających się o licencję na jej uprawianie.

Podstawy prawne:

Badania lekarskie, do których wykonania młodzi sportowcy są zobowiązani, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r. (Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815).

Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej wyznaczony przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie. Lekarz musi posiadać odpowiednie uprawnienia jw.

Badania te obejmują:

1. Wstępne badania lekarskie – w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu
2. Okresowe badania lekarskie – w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydania orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu
3. Kontrolne badania lekarskie – w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z :

1. ogólnego badania lekarskiego
2. badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

Zakres badań lekarskich dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencją na amatorskie uprawianie sportu

Badania wstępne obejmują:

1. Pomiary antropometryczne
2. Ogólne badanie lekarskie
3. Badanie ortopedyczne
4. Przegląd stomatologiczny
5. Badanie elektrokardiograficzne
6. Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
7. Konsultację laryngologiczną
8. Konsultację okulistyczną.
9. Próbę wysiłkową.

Przeprowadza się je uwzględniając następujące kategorie wiekowe umożliwiające rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych dyscyplin sportu:
– do ukończenia 6. roku życia – wszelkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych
– od rozpoczęcia 7. roku życia – dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące koordynację ruchu, nieprzeciążające wybiórczo narządu ruchu
– od rozpoczęcia 9. roku życia – dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu
– od rozpoczęcia 11. roku życia – dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę
– od rozpoczęcia 14. roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie treningu wytrzymałościowego
– od rozpoczęcia 18. roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń siłowych.

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

co 6 miesięcy:
– pomiary antropometryczne
– ogólne badanie lekarskie
– badanie ortopedyczne.

co roku:
– przegląd stomatologiczny
– badanie elektrokardiograficzne
– badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym

co dwa lata:
– konsultację laryngologiczną
– konsultację okulistyczną

Badania lekarskie w Akademii

Zgodnie z ustawą to zawodnik – rodzice zawodnika mają obowiązek do przeprowadzenia takich badań.

Niestety w Tychach nie ma Przychodni Sportowej (najbliższa w Katowicach), gdzie można by było kompleksowo przeprowadzić takie badania. Dlatego wychodząc na przeciw rodzicom – oszczędzając ich czas oraz finanse – Akademia wdrożyła procedurę wykonywania badań okresowych, ułatwiającą dostęp do lekarza medycyny sportowej, która polega na wykonaniu:

1. Pomiary antropometryczne – co 6 m-cy lekarz klubowy,
2. Ogólne badanie lekarskie – co 6 m-cy lekarz klubowy,
3. Badanie ortopedyczne – co 6 m-cy lekarz klubowy,
4. Badanie elektrokardiograficzne – raz w roku – wykonywanie indywidualnie przez rodzica,
6. Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym – raz w roku – wykonywanie indywidualnie przez rodzica.

Koszt standardowego badania sportowego w przychodni zdrowia oscyluje w granicach 50-80 zł wraz z dostarczonym przez rodzica kompletem badań jw., w zależności od przychodni – termin oczekiwania wynosi 7-14 dni. W naszym mieście takie badania wykonuje się w dwóch przychodniach.

 

Dodatkowe udogodnienia dla członków Klubu:

  1. Dzięki programowi partnerskiemu zawodnicy Akademii mogą korzystać z usług i zniżek u partnerów wspierających codzienne działania Akademii. Dlatego serdecznie zapraszamy do wykonania bezpłatnego badania wzorku w CENTRUM DOBREGO WIDZENIA w Tychach! Szczegóły usługi znajdują się >>TUTAJ<<
  2. Bezpłatne konsultacje z klubowym fizjoterapeutą, dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Mamy nadzieję, że w sposób wyczerpujący przedstawiliśmy Państwu procedurę narzuconą przez Rozporządzenie do Ustawy uzyskiwania badań małych sportowców.

W razie dodatkowych pytań prosimy o konsultację telefoniczną lub osobistą.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Biuro APN GKS Tychy